10.6.07

மணமாகும் வரை.

|

நீயும்
நானும்
காதலித்துக் கொண்டிருந்தோம்
மணமாகும் வரை.

1 ஊக்கங்கள்:

பிரேம்குமார் said...

ஆகா, உண்மையை உரைக்கும் கவிதை :)

Subscribe