எண்ணிலடங்கா
எண்ணிக்கையில்
உன் மீதொரு நம்பிக்கை

எப்படிப்பட்ட சவாலையும்
எதிர்க்கும் திறனாக
உன்னிரு கைகளின்
எண்ணிக்கையில்
திறமை வைத்திருக்கிறாய்
ஆனால்
எதிர்த்தாடும் சவாலை
எதிர்கொள்ள இயலாமல்
நீ இழந்த இடத்தினால்
ஊடகங்களின் ஒரு மூலையில்
மரணம் ஏற்பட்டிருக்கும்

ஒருவகையில் நீ கொலையாளிதான்

உன் சோகம் சில வினாடிகள்
என் சோகம் உனது
அடுத்த எழுச்சி வரை!
பதறிய மனங்களுக்காக
பேட்டிகள் கொடுக்கத் தெரிகிறது
உனது களத்தில் நின்றாவது
ஒரு போட்டி கொடுக்கத் தெரிகிறதா?

வெறும் கைதட்டலோடு
இருந்திருந்தால்
'போய்த் தொலைது' என்று
விட்டிருப்பேன்.
எனக்குள் மீறி
இதயத்தில் அமர்ந்த பின்
உன்னைத் தூற்றுவது தவறா?

உன் எழுச்சிக்கு மீண்டும்
வேண்டுகிறேன்
உன் வளர்ச்சிக்கும்
என்னை அறியாமலேதான்..........

0 ஊக்கங்கள்:

Subscribe