விடையில்லா கேள்விகள்

ஃப்ளக்ஸ் விளம்பர பேனர்கள்
தொங்கவிடப்பட்டிருந்தன
வண்ணக் காகிதங்கள்
வடிவாய் கத்தரிக்கப்பட்டு
அங்கங்கே ஒட்டவைக்கப்பட்டிருந்தன
இவற்றில் ஆறிலொரு பங்கு செலவில்
பலகையால் அலங்கார மேடைகள்
அடிக்கவைக்கப்பட்டிருந்தன
சறுக்கி விழாதிருக்க
சாமியானா டெண்ட் போர்வைகள்
விரித்துக் கிடந்தன.


நானொரு மூலையில்
காட்சிக்காக காத்துக்கொண்டிருந்தேன்
ஒலிப்பெருக்கியில் சொன்ன நேரத்தில்
பறந்து வந்தன அழகிய பறவைகள்.
கண்கள் மயக்கும் உடைகளில்...
வலிகளை அடக்கிய
முகச்சாயம் தெரிகிறது.
நடனத்துக்குண்டான அசைவுகளை
மேடையில் சொல்லிக்கொண்டன.
இளம் பிஞ்சுகள்


ஒலியில்லாமல் அசைகின்றன
நர்த்தனமாடும் இவர்களின்
உதடுகள்.
கூட்ட இரைச்சலைக்
கண்டும் கேளாது இருக்கின்றன
இவர்களின் செவிகள்.
சிறப்பு நடனம் தருவதொன்றே
குறிக்கோள் போலும்..


முன்னே
மின்னொளி புகுத்தப்பட்டது.
பொதுமக்களுக்காக
பாடல் ஒலிபரப்பப்பட்டது
முதலில்,
தமிழை கொலை செய்யும்
குத்துப்பாட்டுகள் பாடின,
இன்ன பாடல்
என்றறியாமல் ஆடுகின்றன
மிகச் சரியான நடன அசைவில்.
இவர்கள் வாழ்வது
அந்த கொலையில்தான் என்பது
தெரிகிறது தெளிவாக..

பாடல் முடிந்ததும்,

" விஜய் ரசிகர் நற்பணி மன்றம்
சார்பாக ரூபாய் ஐம்பது
நன்கொடையாக பெறப்பட்டது "

என்ற அறிவிப்புகள்

" நன்கொடை தாரீர்"

நடனக் குழுத் தலைவி.
பேசத்தெரிந்தவள்
அவளொருத்தி மட்டும்.

மனம் கேட்டது.

" நீ?"

" நானொரு கவிஞன் "

" அதனால்?"

விடையில்லை என்னிடம்

கைதட்டலில் திருப்தியின்றி
நடந்து வருகிறேன்...
ஒலிப்பெருக்கியில்
ஒரு பாடல்
ஒலித்துக்கொண்டிருந்தது
பிஞ்சுகளின் ஆடைகள்
மாறிவிட்டிருந்தன.

Comments

Popular Posts