கோப்பை மோகங்கள்

ஊர்த்தி வைத்த கோப்பையிலே
ஒரு கோடி இன்பங்கள்
சேர்த்தி வைத்த அழகெல்லாம்
முந்தானை விஷங்கள்
பார்த்த போது அறிந்தேன்
அழகுப் பதுமைகள்
வேர்த்த போதுதான் தெரிந்தது
பெண்களின் விஷமங்கள்

கோப்பையிலே நடனமாடும்
அழகு சிலைகள்
வேப்பிலை சாறாய் கசந்தாலும்
வெட்கும் யுவதிகள்; உயிர்
காப்பதிலே எவ்வளவு சிரத்தைகள்
பார்ப்பதிலே தெரிந்ததா? பாது
காப்பில்லா படுக்கையறைகள்.

மூர்க்கத் தனத்திலே மிஞ்ச
மஞ்சத்துப் பெண்கள்
பார்வதியா? சிவனா? கள்ளன்
கொடுத்த கள்ளிலே ஒருமித்த கடவுள்கள்
சேர்ந்த் மனையாள் சொல்லும்
சொல்லிலே பல விஷங்கள்
சோர்ந்த உடலை குளிர்விக்க
இந்த பாட்டில் தேவதைகள்

காதலித்த பாவத்தினால் இந்த
இன்பமய கருமங்கள்
பூதவுடல் மண்ணில் சேர
இப்போதே ஆரம்பங்கள்
சாதமுங் கசந்ததினால் உடல்
ஒட்டா தூய்மைகள்
வேதனை அளிக்கும் கோப்பை
சுக துக்கங்கள்

என்று தீருமோ கோப்பை
அழகிகளின் நிர்வாண ஆட்டங்கள்
நின்று போகாதோ அந்த
விழிகளின் ஓட்டங்கள்
எண்ணும் போதே கனவினில்
இந்த யுவதிகளின் தாகம்
மண் மூடும்போதே விலகாதா
கோப்பைகளின் மோகம்?

Comments

Popular Posts